Šią svetainę administruoja:

UAB „Lidl Lietuva“
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132 Vilnius

Įmonės kodas: 111791015
PVM mokėtojo kodas: LT117910113

Įregistruota LR įmonių rejestre
Rejestro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
V. Kudirkos g.18, LT-03105 Vilnius, Lietuva

Kontaktai
Tel.: (8-5) 246 18 00 (skambinkite darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais 8:00 - 17:00 val.)
Faks.: (8-5) 246 18 01

El. paštas: info@lidl.lt

Jei ši interneto svetainė turi hipersaitų į trečiųjų asmenų interneto svetaines, tai už šių susietų svetainių turinį atsako tik jų valdytojas. Prieš įrengdama visus saitus, „Lidl“ patikrino, ar nukreipiamųjų puslapių turinyje nėra teisinių pažeidimų. Vis dėlto „Lidl“ neturi įtakos nukreipiamųjų puslapių turiniui, taip pat pabrėžtina, kad „Lidl“ nesisavina (nelaiko savo nuosavybe) hipersaitais susietuose puslapiuose pateikiamos informacijos. „Lidl“ reguliariai tikrina hipersaitais susietus puslapius. Jeigu „Lidl“ pasiekia informacija apie teisinį pažeidimą hipersaitu susietame puslapyje, toks hipersaitais nedelsiant pašalinamas. Už nelegalią, klaidingą ar nevisą informaciją, taip pat žalą, atsiradusią dėl to, kad naudojamasi ar nesinaudojama hipersaitais susietuose puslapiuose esančia informacija, atsako tik jų teikėjas.